» » » Karin Bojs: Så slipas din hjärna av livet du lever

Karin Bojs: Så slipas din hjärna av livet du lever

Rasbiologerna som härjade i början av 1900-talet trodde att man kunde dela upp människor i långskalliga och kortskalliga.

Skallens form skulle kunna avslöja människans ”kynne”, inbillade de sig. Lyckligtvis kunde mer seriösa forskare tidigt – redan på 1930-talet – avslöja rasbiologerna och skallmätarna som de charlataner de var redan på den tiden.

Men tanken att hjärnans form och storlek kan säga något om en individs mentala egenskaper har dröjt sig kvar.

Mycken möda har exempelvis ägnats åt att undersöka Albert Einsteins hjärna, för att utröna om några speciella vindlingar i hjärnbarken skulle kunna förklara hans briljans.

Forskare som studerar människans utveckling har noterat att våra hjärnor under evolutionens lopp har blivit större och större.

Men det är verkligen inte så enkelt att en större hjärna ger en smartare person. Våra kusiner neandertalarna hade exempelvis minst lika stora hjärnor som vi. Och de var sannolikt sämre mentalt rustade än vi är, åtminstone när det gäller kreativitet och förmågan att hålla ihop sociala nätverk.

På senare år har forskare lärt sig en hel del om faktorer i livet som påverkar hjärnans form.

Det handlar definitivt inte om långa eller korta skallar, stora eller små hjärnor, utan om mycket mer subtila förändringar i olika delar av hjärnan.

Mycket forskning har handlat om en struktur i hjärnan som kallas hippocampus. De senaste två decennierna har forskare – bland annat Peter Eriksson på Sahlgrenska i Göteborg och Jonas Frisén på Karolinska institutet – kunna visa att det faktiskt bildas nya hjärnceller i hippocampus, även hos vuxna människor.

En omfattande forskning, framför allt på försöksdjur, har också ringat in faktorer som ökar respektive minskar hjärncellernas benägenhet att nybildas och överleva.

Men det är verkligen inte så enkelt att en större hjärna ger en smartare person. Våra kusiner neandertalarna hade exempelvis minst lika stora hjärnor som vi.

Bra för de nyfödda hjärncellerna är till exempel fysisk träning, att leva i en stimulerande miljö med många intryck, att ha hög status i gruppen (gäller åtminstone råttor och babianer) att ha sex, samt att utsättas för doftämnen från en hanne med hög status i gruppen (hittills visat hos honråttor och fårtackor).

Dåligt för de nyfödda hjärncellernas tillväxt är däremot isolering, sociala nederlag, att vara förälder (visat på råttor) samt att separeras från sin mor (visat på råttungar).

Att undersöka sådana här saker på människor är mycket, mycket svårare. Men moderna hjärnkameror ger vissa möjligheter.

För några veckor sedan kom till exempel en studie i tidskriften Molecular Psychiatry. Den visar att något som verkligen påverkar storleken på vissa delar av hippocampus är psykiska åkommor som depression och bipolär sjukdom.

Bo Cao och hans medarbetare vid University of Houston i Texas har undersökt mer än 200 personer som antingen lider av återkommande depressioner eller av bipolär sjukdom, och jämfört dem med 150 friska kontrollpersoner.

Precis som tidigare, mindre studier har antytt, tenderar personer med en historia av depressioner och bipolär sjukdom att ha en hippocampus som på vissa ställen är mindre. Det gäller i synnerhet bipolär sjukdom, men bara den svårare typen som kallas bipolär sjukdom I, och innebär återkommande maniska skov varvat med depressioner.

Tidigare forskning har också visat att medicinen litium, som används för att förebygga skoven av mani och depression, verkar motverka att hippocampus krymper.

En begränsning i studien är att den bara kan påvisa ett samband, inte tydligt säga att sjukdomen verkligen orsakar att hippocampus krymper på sina ställen.

Men det är så långt vi har kommit i nuläget, när det gäller kunskap om vad som får hjärnan ”att krympa”. Vetenskaplig kunskap är till sitt själva väsen preliminär.

Själv försöker jag dra lärdom av de resultat som finns, även om jag varken är en råtta, en babian eller en fårtacka.

Källa: Dagens Nyheter >>