» » » Helene Hjalmarson, prefekt på Karlstads universitet presenterade en studie om Värmlandsmodellen.

Helene Hjalmarson, prefekt på Karlstads universitet presenterade en studie om Värmlandsmodellen.

KARLSTAD: Konferens om fysisk aktivitet och folksjukdomar på Karlstads CCC

Kunskapen om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan finns. Men vad gör man med den?
Det diskuterades under konferensen Forum Värmland 2017 som organiserades av Landstinget i Värmland och Karlstads universitet.

Att värmlänningarna i högre grad än risksnittet drabbas av folksjukdomar som till exempel hjärt-, kärlsjukdomar, hänger ihop med genomsnittligt låga inkomster och låg utbildningsnivå. Det som brukar kallas socio-ekonomiska faktorer.

Hur får man ut kunskapen och motivationen om hur viktigt det är med fysisk aktivitet till dem som behöver den bäst?

Det var en central fråga under konferensen Forum Värmland 2017 där forskare mötte företrädare för hälso- och sjukvården. Konferensen arrangeras för tredje året i rad och årets tema var hur fysisk aktivitet kan förebygga hjärt-, kärlsjukdomar, KOL och depression.

Klyftorna ökar

Helene Hjalmarson, filosofie doktor på Karlstads universitet, beskrev stillasittandet som en värmländsk farsot och presenterade en studie där man gjort intervjuer med personer som på fått fysisk aktivitet på recept, FaR.

– Klyftorna mellan de som tränar och de som inte gör det ökar. Vi har inte hittat ett sätt att få sårbara grupper att bli mer fysiskt aktiva, sa Helene Hjalmarson.

I studien Friskare framtid med FaR har de undersökt hur den så kallade Värmlandsmodellen fungerar för att förändra ett ohälsosamt beteende.

Värmlandsmodellen går ut på att Friskvården i Värmland tar emot patienter som fått fysisk aktivitet utskrivet av sin läkare. Där får man möta en hälsokonsulent för att komma i gång med förändring och för uppföljning.

Studien visar några faktorer som framhållits av de intervjuade som speciellt viktiga för att komma i gång med träningen: timingen – att man får möjligheten i en situation där man är sårbar och öppen för förändring, att det ekonomiskt möjligt, att man får prata med en hälsokonsulent i lugn och ro och att man får feedback.

Ny upplaga

Den nya upplagan av handboken FYSS – fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling presenterades.

– Här finns beskrivningar på hur fysisk aktivitet påverkar olika sjukdomar. Fysisk aktivitet borde ofta vara förstahandsvalet som behandlingsmetod, säger Maria Klässbo, forskningsledare på Landstinget i Värmland och en av de drivande bakom konferensen.

Under en paneldebatt diskuterades hur vården roll och hur forskningsrön ska nå ut.

– Vi måste våga fokusera och våga lyfta de grupper som är längst ner. För affektiva patienter, med bipolär sjukdom, skiljer det 14 år i livslängd gentemot andra beroende på somatiska orsaker. Där behöver vi göra mer, sa Mathias Karlsson, områdeschef för öppenvård Landstinget i Värmland.

Källa: https://nwt.se/karlstad/2017/02/14/farligt-att-sitta-still-varmland