» » » Lyssna. Första hjälpen till psykisk hälsa hos äldre

Lyssna. Första hjälpen till psykisk hälsa hos äldre

Kategori Depression | 0

Personal inom äldreomsorgen i Hässleholms kommun utbildas nu för att känna igen psykisk ohälsa bland de äldre.

Tomas Nilsson, Susanne Kjellander och Håkan Forsberg som håller i utbildningen för äldreomsorgspersonalen i Hässleholm. Foto: Jeanette Thelander/Sveriges Radio
Tomas Nilsson, Susanne Kjellander och Håkan Forsberg som håller i utbildningen för äldreomsorgspersonalen i Hässleholm. Foto: Jeanette Thelander/Sveriges Radio

Framför allt handlar det om att kunna känna igen tecken på depression och annan psykisk ohälsa och få de äldre att våga tala om sina problem.

Var femte person i Sverige kommer någon gång att drabbas av depression eller ångest och det gäller inte minst äldre personer. Många lever ensamma och har inte alltid ett stort socialt nätverk.

I ett första skede utbildas 80-100 personer, men på lite sikt vill man att alla som arbetar med äldre i Hässleholms kommun ska genomgå utbildningen, Första hjälpen till psykisk hälsa.