» » » Depression kan ge benskörhet

Depression kan ge benskörhet

Kategori Depression | 0

Ny forskning visar att depression och depressionmediciner är skadliga för benstommen.11145534-elderly-woman-s-hands

Det finns ett samband mellan missnöje med livet, djup depression och bruket av antidepressiva medel och en lägre eller försvagad bentäthet. Det visar provisor Päivi Raumas doktorsavhandling, som granskas som bäst vid Östra Finlands universitet.
Rauma säger att den negativa effekten depression och bruket av depressionsmedicin har på benstommen har observerats också i tidigare undersökningar. Den saken säkerställdes, men forskaren gjorde också nya fynd.

– Det kanske mest förvånande var att tillfredsställdhet med livet hade en positiv inverkan på bentätheten.

Ett annat intressant fynd var att sjukhusvård i samband med djup depression försvagade bentätheten märkbart.

I Raumas undersökning var syftet att uppmärksamma även andra faktorer som kunde inverka på resultaten. Till exempel utreddes riktigheten av depressionsmedicinerna forskningsobjekten uppgett sig använda, genom att man jämförde dem med registret över mediciner köpta på apotek.

Stoffet baserar sig på två omfattande uppföljningsundersökningar som utförts i Kuopio och i Australien. I Kuopio undersöktes kvinnor som överstigit övergångsåldern, i Australien män. Osteoporos och frakturer som beror på benskörhet är ett ökande problem särskilt bland äldre. Depressioner och bruket av antidepressiva medel har blivit allt vanligare överallt i världen.

Undersökningen visade att depressionsmediciner inte har samma effekt på bentätheten hos alla. Det förekom klara skillnader mellan olika medicingrupper. Även försökspersonens vikt spelade in: sambandet mellan depressionsmedicin och försvagandet av bentätheten kom fram bland lätt byggda eller underviktiga män och kvinnor.

På basis av resultaten verkar såväl djup depression som lindrigare symptom, som missnöje med livet, vara skadliga för benhälsan. Därför borde man beakta risken för osteoporos vid ordinerandet av depressionsmediciner. Förebyggandet och upptäckandet av depression, samt tillräcklig vård är viktiga även vid förebyggandet av försvagad bentäthet hos såväl kvinnor som män.

– De bakomliggande mekanismerna är ganska komplicerade. Det behövs mer forskning på cellnivå samt undersökning av vissa depressionsmedicingrupper med ett stort material, säger Rauma.

Kommentera