» » » Även pappor borde få frågor om nedstämdhet

Även pappor borde få frågor om nedstämdhet

Om mamman eller pappan är nedstämd efter förlossningen kan det försvåra anknytningen till barnet, visar en studie bland 727 föräldrapar i Uppsala län.

dadbaby-br

– Våra resultat talar för att Socialstyrelsens rekommendationer om att aktivt fråga nyblivna mammor om depressiva symtom bör utökas till att även omfatta papporna, säger forskaren Birgitta Kerstis vid Uppsala universitet till Upsala Nya Tidning.

Var sjunde mamma och var 20:e pappa kände nedstämdhet när barnet var sex veckor gammalt, enligt en uppskattning de själva gjorde. Ett halvår senare besvarade de dessutom frågor om anknytningen till barnet och om sin egen parrelation. Då framkom att det finns ett samband mellan depressiva symtom och försämrad anknytning till barnet. Dessutom kan nedstämdheten försämra föräldrarnas egen relation.

Studien publiceras i facktidskriften Archives of Womens Mental Health.

Källa: Dagens Medicin >>

Kommentera