» » » LYSSNA: Äldre behöver mer hjälp mot depression

LYSSNA: Äldre behöver mer hjälp mot depression

Kategori Depression | 0

Många äldre som lider av depression får ingen hjälp i sjukvården visar en granskning. Orsaker är bland annat felanpassade läkemedel och brist på psykologhjälp, men också synen på åldrandet.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har granskat behandlingsforskningen om äldres depressioner på regeringens uppdrag. De konstaterar att majoriteten av äldre inte har någon nytta av de antidepressiva läkemedel som används och att tillgången till psykologisk behandling är alldeles för liten.

Det märks hos föreningen Mind som har en hjälptelefon för äldre med psykiska problem.

– Ofta är det ju hälsoproblem av olika slag, men också väldigt mycket ensamhet. Flera av dem jag har pratat med idag har varit ensamma hela julhelgerna. Ingen har hört av sig förutom hemsjukvården. En kvinna sa “Då träffar jag ju i alla fall någon människa”. Så det är den enda kontakten de har, säger Merike Ester Söderman som är volontär hos Mind.

Depression hos äldre är ett utbrett problem. SBU räknar med att var tionde person över 65 är drabbad. Men granskningen av vilka behandlingar som är vetenskapligt bevisade har inte gett någon tydlig vägledning. Det finns för få bra studier som handlar om depressionsbehandling hos människor över 65, säger professor Gerhard Andersson, en av experterna bakom granskningen.

– Även om vi nu inte kunnat peka ut vad som är bäst, tycker jag absolut man ska försöka göra någonting. Man ska utvärdera hur de behandlingar man sätter in visar sig fungera, säger han.

Antidepressiva medel som fungerar för yngre personer kan ha liten eller ingen effekt hos äldre, enligt SBU. Och tillgången till psykologisk behandling, till exempel problemlösningsterapi erbjuds sällan till människor över pensionsåldern.

Hos föreningen Mind märker man att många behöver hjälp. Förra året hade de 1232 samtal, säger Marie-Louise Söderberg, verksamhetsansvarig för bland annat äldretelefonen.

–Vi kan ge stödjande samtal, ge vägledning och hopp, och framförallt visa på de egna resurser man har, säger hon.

Många anser att nedstämdhet och trötthet hör till när man blir äldre, och söker därför inte hjälp. Men professor Gerhard Andersson menar att även om man kan sörja över förluster man gör som äldre, så ska man vara uppmärksam på när det inte blir bättre.

–Vi ska skilja på sådant som hör livet till, sorg och förluster, från när det når sjukdomsstatus och blir mer. Och det tror jag att de flesta kan förstå. Det är skillnad på att vara lite ledsen och klara livet, mot att man inte alls klarar livet som man brukar, säger Gerhard Andersson.

Kommentera