» » » ”Varför är jag deprimerad igen?”- experter svarar

”Varför är jag deprimerad igen?”- experter svarar

Kategori Depression | 0

Hur får man psykiatrisk hjälp trots årslånga köer? Hur lyckas man övertala någon som mår dåligt att vilja söka vård? UNT har i samarbete med organisationen Hjärnkoll en expertpanel som du kan ställa frågor till om psykisk ohälsa.

Panelen består av Tuula Wallsten som är psykiatriker och chefsläkare vid Västmaland läns landsting, samt Britta Alin Åkerman, professor och psykolog vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Karolinska Institutet.

Du kan höra av dig till expertpanelen via vår hemsida unt.se/treavfyra eller mejla till dem på adressen 3av4@unt.se. Självklart får du vara anonym!

Här är några exempel på frågor som kommit in och vad expertpanelen svarat. Fler frågor och svar hittar du på unt.se/treavfyra

”Varför är jag deprimerad igen?”

För 5 år sedan fick jag mitt liv tillbaka tack vare SSRI-preparat. Varför har jag då fått tillbaka min depression när jag nu äter det? Snälla svara och vad gör jag??Eva

Tuula Wallsten svarar:

Det är svårt att ange varför du fått tillbaka din depression, trots att du äter mediciner och tidigare haft en bra effekt av dem. Jag antar att du har ätit medicinerna hela tiden sedan fem år tillbaka.

Min undran är om något förändrats i ditt liv under senare tid som skulle kunna bidra till en förklaring av den försämrade effekten av medicinerna som du nu upplever. Du behöver diskutera dina besvär och medicinering med din läkare. Det kan vara bra att kombinera läkemedelsbehandling med exempelvis KBT. Möjligen skulle din medicindos behöva ändras eller kanske behövs ett byte till ett annat läkemedel. Kontakt med den verksamhet som sköter din medicinering bör ske så snart som möjlig.

Länk till källan…

Kommentera