» » » Klarare och tydligare på F-kassans hemsidan

Klarare och tydligare på F-kassans hemsidan

Kategori Nyheter | 0

Den 3 september fick informationen på Försäkringskassans hemsida till personer med en funktionsnedsättning ett nytt utseende och ett tydligare innehåll.

Martin Lind på Försäkringskassans kommunikationsavdelning är projektledare för översynen av informationen på hemsidan.

Vad har ni gjort?

– Vi har förenklat språket och skrivit om informationen för att det ska bli enklare att förstå vilka regler som gäller och vad man som kund förväntas göra. Vi har också delat upp informationen beroende på om man ska ansöka om en förmån eller om man har ett pågående ärende. Vi har också haft ambitionen att göra sidorna så nära lättläst som möjligt från början istället för att ha en svår text och sedan en lättläst version av den texten. Men vår information är ju inte alltid enkel så därför har vi också blivit tydligare med att vissa frågor är så individuella att det är bättre att ringa till Försäkringskassan. Allt kan inte besvaras på webben.

Blev det bra?

– Vi tror och hoppas det. Tidigare har vi gjort om sidorna som gäller sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen och på dem har vi fått positiva reaktioner. Många fler säger i enkäter att de får svar på sina frågor. Sidorna om funktionsnedsättning blev klara 3 september så vi har ännu inte hunnit få in tillräckligt många svar på den undersökning vi har i gång för att kunna dra någon slutsats.
– Arbetet med informationen på Försäkringskassans hemsida är ett ständigt pågående förbättringsarbete och därför tar vi gärna emot synpunkter på om det är något som kan skrivas tydligare eller om det finns frågor som det inte går att hitta svaret på.

Försäkringskassans sidor om funktionsnedsättning hittar du här

Vill du lämna synpunkter på de nya sidorna om funktionsnedsättning kan du göra det här