» » » 17/9 Höstens första möte i Balans Stockholm!

17/9 Höstens första möte i Balans Stockholm!

Kategori Utan kategori | 0

Välkommen till höstens första möte i Balans Stockholm! 

Vi har bjudit in KBT-psykologen Susanna Sjörs, en skärpt och sympatisk kvinna som en av oss känner väl genom handledning på sin arbetsplats.

Mötet äger rum onsdagen den 17 september mellan kl 18.00 och 20.30 i föreläsningssalen helt nära Balans kansli på Vårdvägen 3.

Susanna kommer att berätta om hur man inom s k kognitiv beteendeterapi  bland annat försöker upprätthålla medicinsk behandling, känna igen riskfaktorer och att göra en sak i taget och fokusera, det är bl a här som mindfulness kommer in men det ska vi ta mer i detalj en annan gång.  Du kommer att få tillfälle att ställa frågor. Frukt och vatten bjuder vi varandra på.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Tonvikten i kognitiv beteendeterapi, KBT, ligger på både samspelet mellan individen och omgivningen och mellan en individs tankar, beteenden och känslor. Detta är en annan typ av terapi än den psykodynamiska och har en annan grundsyn. KBT har sin förankring i inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi.

Ordet beteende har inom KBT en vidare betydelse än det brukar ha; det innefattar medvetna handlingar, omedvetna eller automatiska reaktioner, vanor, fysiologiska reaktioner, känslor och ibland även tankar. I denna vida bemärkelse är beteende sådant som kan förändras genom olika former av inlärning.

Ordet kognition avser allt som rör intellekt och kunskap. Begreppet innefattar inte bara medvetna tankar som man enkelt kan berätta om, utan också bilder eller föreställningar som kanske far blixtsnabbt genom huvudet. Det kan också avse idéer eller omedvetna tendenser till exempel när det gäller att tolka olika situationer enligt invanda mönster.

Kognitiv beteendeterapi går ut på att man ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende och hur man uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning. I KBT är terapeuten mer aktiv än i psykodynamisk och psykoanalytisk terapi. Av terapeuten får man hjälp med att konstruera olika uppgifter som man på egen hand ska arbeta med mellan terapisamtalen. Det är en mycket viktig del i behandlingen, eftersom det är utanför terapirummet man lever sitt egentliga liv och det är där man vill få till en förändring. När man träffas berättar man för terapeuten hur det har gått, och man utvärderar tillsammans resultatet.

KBT kan även fungera som gruppbehandling eller som vägledd självhjälp med hjälp av bok eller internet.