Medlemmar i Riksförbundet Balans, låna böcker!

Biblioteket är belägen på Riksförbundets kansli,
på S:t Görans sjukhus.

Här hittar du aktuella faktaböcker och romaner som handlar om affektiva sjukdomar.

Tryck här för att komma till bibliotekets bokförteckning i bokstavsordning >>

Kom gärna med förslag på böcker som vi kan skaffa,  mejla biblioteket@balansriks.se

 

Senast förvärvade böcker

 
Beteendedesign. Psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar
 
OM BOKEN
Vad är det som driver (eller hindrar) ett beteende? Hur kan man använda detta rent praktiskt? Att ge människor en knuff i den riktning man vill att de ska ta – att till exempel köpa de ekologiska bananerna, godkänna organdonation eller följa oss på sociala medier – är en växande trend. Beteendeekonomi, eller nudging, är ett område som blir allt större inom både psykologi, ledarskap och företagande. Boken väver samman kunskaper från tre olika fält:
Väggen : en utbränd psykiaters noteringar

av Pia Dellson

Även den som minst anar det kan gå in i väggen, även en läkare som arbetar med patienter med utmattningsdepression kan själv bli förstummande trött. 
Väggen skildrar en av vår tids folksjukdomar och är skriven av en person som både suttit på patientens och läkarens stol. De korta inkännande texterna gör att man orkar läsa även om man är mycket mycket trött. 

Förord och fackgranskning av Marie Åsberg, professor emerita och överläkare vid psykiatriska kliniken, Karolinska Institutet.

Pia Dellson är överläkare och specialist i psykiatri och onkologi. Hon arbetar med cancerrehabilitering vid Skånes Universitetssjukhus. En fantastisk, insiktsfull liten bok med ett blytungt, viktigt innehåll.På ett rakt, enkelt språk lyckas författaren få mig att på allvar begripa vad det innebär att drabbas av utmattningssyndrom.

Ingalill Mosander i Aftonbladet

Konsten att rädda liv : Om att förebygga självmord
av Ullakarin Nyberg

 

Varför tar en människa sitt liv? Går det att förhindra, finns det varningstecken? Och vad kan man göra om man anar att någon har tankar på självmord?

Konsten att rädda liv handlar om att bryta den tystnad som ofta omger psykisk ohälsa och självmord. Genom konkreta råd och exempel visar Ullakarin Nyberg hur man kan prata om det som är svårt och vad man kan säga och göra i mötet.

Boken tar upp fakta och myter om självmord, vilka signaler omgivningen kan vara observant på, hur förloppet från tanke till självmordshandling ser ut och framför allt hur det kan avbrytas. Det går att hjälpa människor i förtvivlade situationer genom känslomässig närvaro, enkla formuleringar och små omsorger.

Boken riktar sig till alla som berörs av självmordstankar, självmordsförsök och självmord vare sig det handlar om självupplevda erfarenheter eller möten med andra som drabbats, som privatperson, medmänniska och i sin yrkesroll.

Läs om boken i SvD Idags serie om självmord här eller se Ullakarin Nyberg medverka i programmet Helt sjukt i TV4.

Ullakarin Nyberg förenar en gedigen erfarenhet med en djup humanism. Som läsare får man både kunskap och mod att våga ingripa för att stödja medmänniskor i kris. Vi kommer att använda Konsten att rädda liv i utbildningenav våra volontärer i Självmordsupplysningen.

 
Nerverna

av David Nyman

Romanen träffas Ida och Ivar för första gången på IOGT:s lördagsdans i slutet av trettiotalet. De fattar försiktigt intresse för varandra, men har knappast lärt känna varandra på djupet innan de står framför altaret. Det är först senare Ivar börjar fundera på om han borde ha anat något. Förstått att det som sägs vara ”bara nerverna” döljer något betydligt mörkare. Läs mer >>

Wishful Drinking
av Carrie Fisher, engelska
 
In Wishful Drinking, Carrie Fisher tells the true and intoxicating story of her life with inimitable wit. Born to celebrity parents, she was picked to play a princess in a little movie called Star Warswhen only 19 years old. "But it isn't all sweetness and light sabres." Alas, aside from a demanding career and her role as a single mother (not to mention the hyperspace hairdo), Carrie also spends her free time battling addiction and weathering the wild ride of manic depression. It's an incredible tale - from having Elizabeth Taylor as a stepmother, to marrying (and divorcing) Paul Simon, and from having the father of her daughter leave her for a man, to ultimately waking up one morning and finding a friend dead beside her in bed.
"Det hemska vi har gjort" 

av Jonas Rasmussen

Författaren förenar poesi med psykiatriska självskattningstest i sin lilla volym "Det hemska vi har gjort".

Nr 8 i Trombones svavelosande skriftserie: Det hemska vi har gjort. Vilka är vi, och hur mår vi egentligen? Kan vi göra det här testet, samla poäng och häpna över resultatet?Genom modifieringar och tillägg har Jonas Rasmussen skapat en omtumlande version av det inom psykiatrin väletablerade självskattningstestet för depression – madrs. Resultatet är en gestaltning av ett psykes och en hel arts kontrollbehov och förfall.Rasmussen är verksam som översättare och författare. Hans senast utgivna bok är diktsamlingen Pappa-mamma-barn (FEL Förlag, 2013) som blivit vida uppmärksammad och omdiskuterad.
 Läs mer om boken här >>

Balans tipsar

Nya bipoläroboken : behandlingsstrategier för klinikerna
Året var 2003. Diskussionen hade just börjat om de bipolära spektrumsjukdomarna, om temperamentstörningar som en del i den bipolära sjukdomsbilden och om depressionsmedicinernas tveksamma roll i behandlingen.
Som ett inlägg i denna debatt kom Bipoläroboken. En genomgång av såväl det vetenskapliga underlaget som svensk klinik men framförallt som ett försök att visa på sjukdomens många ansikten och därmed krav på en noggrann(are) diagnostik.

Bipoläroboken har idag tryckts i 10.000 exemplar, inklusive en uppdaterad version 2007.

Nu är dags för Nya Bipoläroboken. Anledningen är givetvis ny kunskap men inte minst att de bipolära spektrumsjukdomarna blivit en vanligare del i den kliniska diskussionen. Några anser att det finns en överdiagnostik, andra att underdiagnostiken fortfarande är betydande. Prevalenssiffrorna varierar från 0,5 - 6 % i olika artiklar. ADHD har tillkommit som ett viktigt diagnostiskt alternativ och samsjuklighet.
Nya farmakologiska och psykoterapeutiska studier har gjorts, med positiva eller mer tveksamma resultat. Kunskapen om riskerna för kognitiva bestående bortfall vid återkommande skov har ökat.

Mot denna bakgrund är det hög tid för Nya Bipoläroboken. Inte bara en uppdatering utan en rejäl genomgång av aktuell kunskap, fortfarande med tonvikt på den kliniska situationen med diagnostiska och behandlingsmässiga val.

Nytt är också barnperspektivet. Överläkare Håkan Jarbin, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, har skrivit ett speciellt kapitel om aktuell vetenskap och klinik.
Ännu en nyhet är kapitlet farmakologisk behandling vid graviditet och bipolär sjukdom.
Docent Margareta Reis är det som har sammanfattat aktuell kunskap.

Liksom i den första upplagan har professor Hans Ågren skrivit ett inledande förord.

 

Hälsopsykologi i vården
av Stiven Linton, Ida Flinck

Hur hjälper man en patient med kronisk värk? Hur kan en stressad småbarnsförälder stödjas i att prioritera återhämtning? Hur kan vila bidra till sömnproblem? Moderna hälsoproblem och de flesta vårdbesök rör i dag stress, smärta, sömn, nedstämdhet och ångest. Detta är problem som påverkas av vår livsstil, och därför har hälsopsykologin mycket kunskap att erbjuda.

Hälsopsykologi handlar om hur psykologiska faktorer – i samspel med biologi och sociala omständigheter – bidrar till hälsa eller ohälsa. Författarna beskriver hur det hälsopsykologiska perspektivet kan bidra till att både förebygga och behandla hälsoproblem.

De utgår från de senaste forskningsrönen och visar hur man systematiskt kan verka för beteendeförändringar, med grunden i kognitiv beteendeterapi. Genom en mängd olika exempel och fallbeskrivningar ges möjlighet till förståelse och inblick i det hälsopsykologiska arbetssättet. Extra fokus ligger på problem med sömn, långvarig smärta och stress.

Hälsopsykologi i vården är skriven för studerande och verksamma inom vårdprofessioner såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare, psykologer och hälsoplanerare.


 
Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi : ett effektivt självhjälpsprogram

Ljudbok av Gerhard Andersson

Ladda ner boken här: http://bookpros.club/se/boken.html?id=1523#fusion


"Orkaneko"

av Mathias Johansson

Varje dag blir människor deprimerade och utbrända. Varje dag drabbas också deras anhöriga och närstående. Hur är det att vara närstående? 2012 var ett svårt år för Mathias Johansson och hans sambo.

Mathias Johansson kommer ifrån Hässleholm och han har skrivit en bok som heter "Orkaneko".  En bok som består av olika texter som han skrev när hans sambo var svårt sjuk i depression våren 2012.

Läs mer om boken och lyssna på en intervju med författaren >>


"Bruksanvisning till livet"

av Matt Haigs

Matt Haigs hoppfulla roman om depression borde delas ut till alla i själsmörker.

http://www.svd.se/bruksanvisning-till-livet