Vi skall fundera ,tänka och hantera olika ord/ begrepp som vi kan lasta vår ”ryggsäck” med. Medvetet  eller omedvetet.

Det viktigaste är att vi inte skam eller skuldbelägger de tankar som kommer till oss, kommer tråkiga ”taggtrådstankar” välkomna dem låt dem komma men lägg inte så stor vikt vid dem, de kan inte skada dig. Viktigt att förstå att alla människor har goda och mindre goda tankar. TÄNK SÅ!!! bra och klokt att tänka så. (tycker jag)

Syftet med denna övningen är att:

VI skall reflektera över orden, bli medvetna vad ordet står för och hur vi förhåller oss till dem. Kanske vi kommer lite närmare vår självledarskap och blir tryggare. Nedan står fem ord, läs dem flera gånger. Och fundera vad du tycker, känner.

De första fem orden

* EGOISTISK

* SERIÖS

* OSERIÖS

* DÅLIGT SAMVETE

* GLAD

Nästa inlägg beskriver jag mitt synsätt, mitt förhållande till orden. Kom ihåg var och en får tycka och tänka som den vill. Vi är alla olika och det är det som gör alla unika ingen bättre ingen sämre.

/A