Vi hälsar organisationen UDDA in i Balansfamiljen! UDDA går in i Riksförbundet Balans och blir UDDA i Balans.
-Genom denna sammanslagning kan vi ge mer resurser till att hjälpa yngre som mår dåligt. Balans har tidigare inte nått ungdomar i den utsträckning vi velat och UDDA i sin tur inte fokuserat i lika hög grad på äldre, så här kompletterar vi varann. Ambitionen är att lättare kunna möta hela familjer och deras behov av stöd, samtal och aktiviteter, säger Mariah Levicsek på Riksförbundet Balans.

Riksförbundet Balans är en ideell, opolitiskt oberoende patient- och anhörigorganisation för affektiv sjukdom. Vi sprider kunskap om bipolär sjukdom, dystymi, depression och utmattningssyndrom. Förbundet informerar och stödjer både sjuka och anhöriga och vi arbetar för att skapa en bred förståelse för psykiska sjukdomar och förbättrade attityder för människor med psykisk ohälsa.

Anne Lichtenstein, grundare UDDA

-UDDA startades för att vi ville organisera stödet för andra som gick igenom samma psykiska mående som vi själva hade gått igenom. Det var jag Anne, som drog igång verksamheten, tillsammans med min syster Eleanor som själv gick igenom en depressiv period just under den perioden och så var det min goda vän Josefine, som har en bipolär syster och kunde förstå anhörigsidan. Vi insåg ganska snabbt att det viktigaste i själv- (och själ-)läkandet var att förstå att man inte är ensam i sina problem/ bekymmer/sorg. Under UDDAs första 4 år är det flera hundra som har fått hjälp genom UDDA. Hjälp att hitta rätt i vården, stöd i rätt riktning, en vän som lyssnar, eller bara fått känna att de inte är just ensamma i det jobbiga. Förutom att vi parade ihop folk som hade liknande erfarenheter, så har vi anordnat häng och pärldagar,föreläst, vi har gått i Pridetåg och engagerat oss i paneldebatter och mycket annat. När Riksförbundet Balans hörde av sig och ville ingå ett samarbete kändes det självklart att vi skulle bli del av Balans. Det känns så kul att kunna vakna till detta och att vi numera är UDDA i Balans.

Anne Lichtenstein, UDDA i Balans

UDDA i Balans

Kontakt:
UDDA i Balans: Anne Lichtenstein anne.lichtenstein@gmail.com

Riksförbundet Balans: Mariah Levicsek mariah.levicsek@balansriks.se