Balans Nytt- årsmötesspecial2020-03-03T12:34:21+00:00

Riksförbundets ledamot vill minska stigmatiseringen

Från intresserad anhörig till engagerad medmänniska.
Eva Sellberg är en av alla balansmedlemmar som valt att engagera sig både i sin lokalförening men också i riksförbundets styrelse.
– Jag hoppas att Balans ska kunna öka öppenheten kring psykisk ohälsa, säger hon.

För ett år sedan valdes Eva Sellberg Bäckström in som styrelseledamot i Riksförbundet Balans styrelse. Hon är sedan tidigare också styrelseledamot i Balans lokalförening i Skåne, LIBRA.
– Under det här året har jag lärt känna nya människor och fått ett större perspektiv på riksförbundets arbete, men också de andra lokalföreningarnas arbete. Det har varit väldigt bra, säger Eva.

Hon hoppas att Balans kunna minska den stigmatiseringen som finns kring psykisk ohälsa. Ett mål som hon tror är lättare att nå när man är många som engagera sig tillsammans, som man gör i Balans. Balans vänder sig till människor som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och de anhöriga, de som vårdar och stöttar personen som är sjuk.
Eva är anhörig och det var just behovet av mer kunskap kring psykisk ohälsa och att få träffa andra människor som gjorde att hon blev medlem i lokalföreningen i Skåne.

– Jag är anhörig till en person som blev väldigt sjuk, det är väl 10 år sedan ungefär, och jag visste inte hur jag skulle göra. Jag hade ett behov av att träffa andra personer som hade liknande erfarenheter som jag. Det var när jag följde med på ett läkarbesök på psykiatrin i Lund som jag hittade en broschyr från lokalföreningen LIBRA. Jag tog kontakt med dem, blev medlem och sedan invald i deras styrelse, säger hon.

I dag leder Eva en samtalsgrupp för anhöriga i lokalföreningen i Skåne.
– Det viktigaste med den gruppen är nog att man känner att man inte är ensam. Vi känner samhörighet med varandra, säger Eva.

Men varför ska man engagera sig i Balans?
– Det är tio år sedan som jag blev medlem i LIBRA, Balans lokalförening i Skåne. Jag var inte så mycket föreningsmänniska då men i dag skulle jag säga att jag gått från att vara en intresserad anhörig till en engagerad medmänniska. Balans och LIBRA bidrar till att skapa en öppenhet kring psykisk ohälsa och jag tror att Balans är en organisation som kan bidra ännu mer till den öppenheten, säger hon.

 

Johanna Höst
Riksförbundet Balans

mars 23rd, 2020|

Ordförande har ordet

Årsmötestider och årsstämma 24 april 2020
När jag skriver detta i februari går det gäss på den lilla viken av Mälaren vi ser från våra fönster.
Ännu står alla tallar. Vi har haft otur med två av våra katter under förra året, men vår Yatzy talar verkligen om att våren är på väg. Vi får väl se.

Psykisk ohälsa får stor uppmärksamhet i våra media. Till stor del beror det på det fina jobb som görs i föreningarna. Riksförbundet har många kontakter som hjälper oss att sprida budskap.

Ju fler vi blir ju mer kan vi göra! Vi behöver dig som medlem, dels för att få större verksamhetsbidrag och för att föreningarna i landet ska kunna göra mer. Vi har försökt att kartlägga alla aktiviteter som görs. Både för att inspirera och för att kunna presentera

Årsstämman kommer i år att hållas på Lillsveds Folkhögskola.

Simone
Förbundsordförande

mars 2nd, 2020|

Kallelse till Riksförbundet Balans Årsstämma 2020

På grund av de råd och rekommendationer som nu gäller angående Covid-19 så ställs årsstämman på Lillsved in. 
Istället kommer årsstämman att hållas digitalt. Hur det ska gå till får ni meddelande om längre fram. 
Tiden för stämman är samma som tidigare, den 24 april kl 18.00 (incheckning 15 minuter innan) och ni anmäler fortfarande de ombud som ska närvara till mariah.levicsek@balansriks.se senast den 31 mars.
Varje Balansförening har rätt att skicka minst två ombud, beroende på antalet medlemmar i föreningen, dock max fyra.
Konferensen i samband med stämman skjuts på framtiden.

/Styrelsen

 

Årsstämma: Fredag den 24 april klockan 18.00 på Lillsveds folkhögskola på norra Värmdö
Konferens: Lördagen den 25 april-söndagen den 26 april ca15.00 på Lillsveds folkhögskola

Varje Balansförening har rätt att skicka minst två ombud, beroende på antalet medlemmar i föreningen, dock max fyra.

Riksförbundet vill ha namn på ombuden senast den 31 mars. Anmälan görs till mariah.levicsek@balansriks.se Uppge eventuella matallergier. Instruktioner om hur du bokar din resa får du som anmält dig efter den 31 mars, men förbered dig gärna genom att kolla färdmedel och tider. Buss går från Klarabergsviadukten i Stockholm klockan 16.00 på fredagen. Riksförbundet står för kost, resa och övernattning för två personer från varje förening. Ombud ska vara medlemmar i föreningen och betalat medlemsavgift för 2020 senast 31 januari i år.

Motioner skall vara Riksförbundet tillhanda senast fyra veckor innan stämman,
den 27 mars.  För mer information om förfarandet se stadgarna på Riksförbundets hemsida.
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan två veckor innan stämman.

Konferensen kommer att handla om att presentera sin förening, diagnoser och vad föreningen gör. Det föreningarna oftast har önskemål om är förslag på föreläsare. Nu finns möjligheten att leka, jobba, öva, presentera för att blir sina egna bästa föreläsare.
Agendan kommer att vara rätt flexibel under lördagen och avresa från Lillsved sker på söndagen ungefär vid 15.00.

VARMT VÄLKOMMEN!
Styrelsen

mars 1st, 2020|

Prenumerera på vårt nyhetsbrev »

Till toppen