Om jag skulle beskriva mig som person så är jag nog relativt ambitiös, och har stora egenkrav trots min skörhet, och jag har ofta en ambition att nå mina mål som jag satt upp oavsett dess storlek som person skulle jag beskriva mig själv som ganska ambitiös, har hårda krav på mig. Vissa mål har jag dock med hänsyn till min problematik, känslighet och skörhet fått sätta ”broms” på för att inte riskera att krascha psykiskt igen.

När jag blev inlagd första gången på BUP, träffade jag många personer som kämpade med psykisk ohälsa i olika form och jag minns samtidigt att jag kände mig kluven i lägen.

I mitt sköra och känsliga tillstånd som jag befann mig i, kunde jag inte hjälpa att ibland känna vissa ofina känslor av avundsjuka mot en del andra patienter.

På avdelningen fanns tjejer/kvinnor som jag som då 13 åring såg upp till, jag tyckte det var vackra, lyckade och smarta, samtidigt såg jag en stor sorg i deras utryck och jag fick inte ihop detta.

De fick stöttning vid måltiderna och pappa förklarade att de hade en ätstörning. Det har jag i dagens läge en stor förståelse, kunskap och även egen erfarenhet kring, fast i den åldern kändes det svårt att samtidigt vara skör, mycket beroende av vård och samtidigt se dessa vackra, smarta och lyckade kvinnor.

Det faktum att  jag kraschat, efter 2 år av mobbing i skolan gjorde det inte bättre. Men beundrade dom främst.

Ätstörningar har stor koppling till andra psykiatriska diagnoser, såsom depression, ångest, bipolär sjukdom och emotionellt personlighetssyndrom. Det vet jag dels efter min utbildning på omvårdnadsprogrammet och även efter mina år inom psykiatrin och behandlingshemmen.

Forskare har t.ex. kunnat visa att det finns en relation mellan anorexi, undvikande beteendestörning, beroendestörning och tvångsbeteende. Det är därför man arbetar med dessa personlighetsdrag inom terapi.

Kvinnor upplever ofta ett tryck och en önskan att se vackra ut, man kan ha egna krav, känna press från samhället och reklam i kläd affärer , på internet eller någon annanstans i samhället.

Det finns ett stort samband mellan vissa personlighetsdrag och ätstörningar. Jag tränade hårt i slutet av gymnasiet för att kunna prestera MVG på mina provresultat. Faktum är att mitt BMI har visat både på undervikt, jag vägde 45 kg när jag återvände från Östersund.

Under tiden på behandlingshemmet fick jag gå hos en dietist eftersom jag inte ville äta och samtidigt tränade hårt, jag sprang i motionsslingan på Mösseberg (Falköping) när jag var inskriven på behandlingshemmet, ”Pejas hus”, där.

Min läkare håller förutom andra symtom på psykisk ohälsa även koll på min vikt och hon blev lite orolig när jag var där senast. Jag tränar just nu ganska hårt pga av den stress jag upplever bla pga av Corona i samhället, jag har även diagnosen OCD tvångssyndrom.

Jag har tyvär även fått vissa varningssignaler via min kropp, trög mage, behåring på kinden och nacken, synliga revben och ett BMI, på 18.2. Läste någonstans att BMI för anorexia inte ska vara under 17. Eftersom min kropp varnar redan nu måste jag verkligen prioritera detta.

Det finns olika föreningar som erbjuder stöd och hjälp vid dessa problem, via telefon, chatt eller mejl, det är bra. Ex, ”Frisk och Fri”, Det gör ett mycket bra och väldigt värdefullt jobb då sjukdomar som anorexia snabbt kan bli rent av livsfarligt. Även SHEDO vid olika självskadebeteenden.

Själv önskar att jag vetat detta redan som 13 åring, men puberteten innebar en enorm känslokris för mig och i den situation jag hamnade i. Önskar ingen annan att gå, samma väg. Men som sagt det är samtidigt tur att det finns bra att det finns hjälp att få.

 

/Malin