Tandvårdstöd

Om man har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra.

Kontakt med vården

Är du i riskzonen för att hamna i psykos, mani eller djup depression, eller på annat sätt inte kunna föra din egen talan?

Vårdval och vårdgaranti

I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra.

Samordnad och individuell vårdplanering

Vårdplanering och din rätt till delaktighet i den.

Godman, förvaltare och PO

Lär dig mer om begreppen och dess funktioner.

Tips och hjälpmedel

Tips och hjälpmedel

Journal och sekretess

Vad betyder sekretess?

Vem har rätt att läsa min journal?
Läs mer

Juridik och diskriminering

Rätt till lika rättigheter

Kostnadsfri rådgivning. Rättshjälp. Frågor och svar
Läs mer

Begrepp och funktioner

Förkortningar, medicinska begrepp mm.

Lista över begrepp och dess funktioner
Läs mer