Den här guiden är utformad i syfte att vara till praktisk hjälp för personer med bipolär sjukdom, deras anhöriga, vänner och familj. Den innehåller vägledning, råd och ett antal praktiska verktyg som kan vara till stöd i vardagen. Du kan välja att läsa guiden från pärm till pärm eller att bara hoppa in i de kapitel som är mest relevanta för din nuvarande situation.
Du kan ladda ner den gratis här>>