Glöm inte att skicka årsmöteshandlingar och protokoll inklusive konstituerande möte till Riksförbundet, kent@balansriks.se. Vi behöver arkivera dessa för att kunna redovisa till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att vi har tillräckligt många aktiva lokalföreningar för att vara bidragsberättigade. Vi behöver få in handlingarna och protokollen senast den 30 april.

Glad Påsk!