Karolinska Institutet och Gustavsbergs Vårdcentral i Stockholm söker deltagare till en ny studie om internetbaserad psykologisk behandling. Det spelar ingen roll var du bor i Sverige men du behöver ha fyllt 18 år.

Så här beskriver man studien:

Karolinska Institutet och Gustavsbergs Vårdcentral i Stockholm bedriver en studie där effekten av Internetbaserad psykologisk behandling undersöks för stressrelaterad ohälsa. Stressrelaterad ohälsa är när stressfaktorer leder till förändringar i ditt mående och påverkar hur du fungerar i vardagen. Vanliga symtom är energilöshet, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, irritabilitet samt svårigheter att hantera krav och prestera under tidspress.
Internetbaserad behandling för att minska stress har i tidigare studier visat sig vara effektiv, men det är ännu oklart vilken typ av behandling som är mest hjälpsam.

www.stressad.nu kan du läsa mer om studien och anmäla intresse för deltagande. För att delta i studien måste du vara mellan 18 och 65 år och ha tillgång till dator med Internetuppkoppling. Studiedeltagare kan vara bosatta var som helst i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elin Lindsäter, leg. psykolog, medicine doktor Karolinska Institutet
e-post: elin.lindsater@sll.se

Ansvarig forskare: Professor Erik Hedman-Lagerlöf, Karolinska Institutet