Vi har många personer som registrerar medlemskap via hemsidan, men som sedan inte betalar sin medlemsavgift. Har de fortfarande inte betalat efter att en påminnelse gått ut plockas de bort ur systemet efter 30-60 dagar. Jag ber er att ha koll på att de medlemmar ni har och som deltar i era aktiviteter är registrerade och betalande medlemmar. Är de inte registrerade kommer de heller inte att få några utskick eller kommande aviseringar gällande förnyelse av medlemskap.

Under december kommer jag att arbeta med den färdiga anhörigutbildningen och när alla förberedelser är klara kommer det att dyka upp information kring den under fliken Anhöriga på vår hemsida. Jag kommer även att skicka ut info i ett separat mail till alla lokalföreningar.

 

//Mariah Levicsek, kommunikatör Riksförbundet Balans