Låt inte andra människors problem bli dina problem eller förstöra ditt liv. Det är var och ens eget ansvar. Var snäll men var inte snäll så du glömmer dig själv. Det är bara du själv som kan tillåta andra att utnyttja dig. Inte enkelt men nödvändig insikt.

Vissa personer som man stöter på i livet lämnar ett fint avtryck som man bär med sig hela livet det är fint att berätta det för personen själv det kan ta en kort stund och det kan ge personen nytta av det livet ut. ”Payback”

Att göra misstag i livet gör vi alla att fastna och älta det för mycket är oklokt men att lära dig av det och gå vidare och göra saker bättre är stort. Att älta lagom är för viktigt att reflektera. Jag kan tacka det förflutna som har gjort mig till en starkare person.

Att känna skuld är en vedervärdig känsla men att våga stanna i känslan och härda ut och göra upp med sig själv kanske skuldkänslorna inte behöver och bli så starka. Andra människor kanske också har en del i det. Vi måste sluta slå mentalt på oss själva. Lika så gäller skammen. Reda ut, konstatera, släppa och om det inte är något jag kan påverka gå vidare och känna sig friare och ärligare mot dig själv och andra.

 

/A