Inom ramen av vårt anhörigprojekt har vi startat ett forum på Facebook för dig som är anhörig till närstående med bipolär sjukdom, utmattningssyndrom, depression eller dystymi. Gruppen är till för att anhöriga ska få möjligheten att ska stötta och hjälpa varandra samt prata om vad det innebär att vara anhörig.

https://www.facebook.com/groups/416512748925820/?epa=SEARCH_BOX