Varje år den 10 september uppmärksammas arbetet med suicidprevention runt om i hela världen.
Dagen instiftades av Världshälsoorganisationen, WHO, för att synliggöra arbetet som pågår för att förhindra självmord.

I Sverige dog 1441 personer under 2020 av suicid. På flera håll i landet i dag minns man de som inte längre finns med oss genom ljusmanifestationer och informationskampanjer.
Riksförbundet Balans tänder i dag ett ljus för de som har lämnat oss och önskar ett samhälle där självmord inte finns.

Mind och Suicidpreventiva dagen

Spes, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, 10 september

Suicid Zeros program för aktiviteter runt om i landet

Folkhälsomyndigheten, fakta om suicid 

Karolinska Institutet, inspelning Suicidpreventiva dagen 2020