Att leva med bipolär sjukdom- en guide

Om bipolärguiden

Det finns inte två personer med bipolär sjukdom som upplever sitt liv och sin sjukdom på samma sätt. Alla är individer med olika erfarenheter. Några har levt med sjukdomen i många år och får effektiv behandling. Andra väntar fortfarande på en diagnos. Många av de som också berörs av bipolär sjukdom är anhöriga, vänner och närstående. Var och en har sin egen historia att berätta och sin egen resa att göra.
För de allra flesta är resan stundtals svår. Man möter många, både stora och små, utmaningar längs vägen. Som tur är har andra rest längs vägen tidigare och med hjälp av deras lärdomar och erfarenheter är det möjligt att lättare övervinna hindren och förbereda sig på vad som väntar.

Guiden är till för att hjälpa människor som drabbats av bipolär sjukdom och att vägleda dem i rätt riktning. Guiden gör inte anspråk på att kunna leverera några rätt eller fel i fråga om hur man ska leva med bipolär sjukdom. Den går inte heller in i detalj på vad orsakerna till sjukdomen är eller hur de olika medicinska behandlingarna fungerar.
Vårt mål med guiden är att i samråd med patienter, anhöriga, närstående och vårdpersonal ge praktisk vägledning, som genom personliga och/eller beprövade erfarenheter har visat sig vara till verklig hjälp i det vardagliga livet för människor som drabbats av bipolär sjukdom. Det blir upp till dig att styra din egen kurs genom den bipolära sjukdomens vågor. Vi hoppas att den här guiden ska göra din börda lite lättare och hjälpa dig att hitta vägen till återhämtning.
Klicka här för att ladda ner guiden >>


Tandvård

Om man behöver mycket tandvård

Om man har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller problem med att sköta sin munhygien. Till de långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till tandvårdsstöd hör psykisk sjukdom som leder till att man har svårt att sköta sin munhygien.

Lär dig mer om tandvårdsstödet >>

Lär dig mer om särskilt tandvårdsbidrag från F-kassan >>

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket >>


Val av vårdcentral eller läkarmottagning

I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra.
Läs mer >>


Juridik i vården

Sekretess >>

Godman – Frågor och svar >>

Begrepp och funktioner >>


Juridisk rådgivning i frågor gällande diskriminering

diskriminering@nsph.se

Tfn: 076-555 51 99
tis-fre kl. 9-11

I augusti i år startade NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) ett projekt för att motverka diskriminering på grund av psykisk ohälsa. Projektet löper på tre år.

Rådgivningen är en del av projektet. Den är kostnadsfri och kan nås via e-post, post och telefon. Hit kan du vända dig om du upplever att du har blivit diskriminerad eller illa bemött, inom arbetslivet, vården eller ett annat samhällsområde. Diskrimineringen ska ha haft samband med din psykiska ohälsa.

Du kan till exempel få hjälp med hur du överklagar ett beslut, eller information om vart du kan vända dig för att få hjälp att föra din talan.

Om du vill använda post är adressen NSPH, Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov.


Förebyggande information till vårdpersonalen

Är du i riskzonen för att hamna i psykos, mani eller djup depression, eller på annat sätt inte kunna föra din egen talan?
Här kommer förslag på hur du kan låta ett brev till din sjukvårdspersonal föra din talan. Syftet med brevet är att låta det föra din talan när du själv är för obalanserad att göra det. Där kan du tala om sådant som du anser att sjukvårdspersonalen bör veta för att de snabbare och lättare ska hjälpa dig att återfå balansen.

Läs mer >>