Bipolär sjukdom kan kopplas till ledarskap
|

Flera kända personer har lidit av sjukdomen. Winston Churchill och Abraham Lincoln bara för att nämna några. Simon Kyaga överläkare i … Läs mer…

Upptäckt som kan hjälpa att behandla bl.a. bipolär sjukdom
|

Forskare vid National Institute of Mental Health (NIMH) har hos möss upptäckt en relativt okänd region i hippocampus som kallas … Läs mer…

Patienter förvånade över diagnos och läkarnas symptomtolkning
|

Det finns en motsättning mellan patient och läkare i tolkningen av symtom på psykisk ohälsa. Det framgår av en ny … Läs mer…

Agomelatins effekt jämställbar med andra antidepressiva
|

Agomelatins effekt på depression är lika god som den av andra antidepressiva läkemedel, enligt en metaanalys som publiceras i BMJ. … Läs mer…

Sjukvården vid kronisk sjukdom präglas av bristande samordning mellan vårdgivare
|

  Drygt 40 procent av personer med kronisk sjukdom anser att deras läkare i primärvården inte känt till vad som … Läs mer…

Stora brister i psykiatrisk vård av unga
|

Bältning av ungdomar med psykiska problem är mycket vanligare än vad som rapporteras. Och skyddet av tvångsvårdade barns rättigheter brister, … Läs mer…

Alltför snäv syn bland läkare kan leda till överförskrivning av antidepressiva
|

Läkare och patienter har olika syn på vad som är psykisk ohälsa, med risken att läkare skriver ut antidepressiva läkemedel … Läs mer…

Sämre hälsa hos personer med funktionsnedsättning
|

Det är betydligt vanligare med dålig eller mycket dålig självrapporterad hälsa bland personer med funktions­nedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det … Läs mer…

Bättre förståelse för psykossymptom när patientens liv kommer i centrum
|

En större lyhördhet för patientens livshistoria ökar förståelsen för vad som är faktiska symptom på psykos-sjukdom. Behandlingen kan också bli … Läs mer…

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom
|

SBU har gått igenom forskningsläget för samband mellan en lång rad faktorer i arbetsmiljön och depressionssymtom, respektive symtom på utmattningssyndrom. … Läs mer…

Psykofarmaka på gott och ort – Gratis seminarium!
| |

Välkommen till ett gratis seminarium den  24 mars 2014, kl. 13.00 St: Görans sjukhus, Vårdvägen 3, 1tr ner i Stora … Läs mer…

Psykofarmaka på gott och ont – Gratis seminarium!
|

Riksförbundet Balans inbjuder till ett seminarium den  24 mars 2014, kl. 13.00 St: Görans sjukhus, Vårdvägen 3, 1tr ner i … Läs mer…

1 31 32 33 34 35 36 37 42

Anslagstavlan - Till dig som representerar en Balansförening