Vill du veta hur psykiatrin är uppbyggd i din län?
|

I kartläggning av specialistpsykiatrin 2016 kan du läsa om organisation, personalsituation, större förändringar/händelser under året samt framtidsplaner/utvecklingsområden i hela Sverige. … Läs mer…

Överläkaren: Gör mobilen oss deprimerade?
|

I USA har man sedan 90-talet följt högstadieelevers livsstil. Ett antal tonåringar får årligen svara på en mängd frågor om kompisar, … Läs mer…

Stockholms Stadsmission vill ha strategi för psykisk ohälsa
|

Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige fortsätter att öka, visar en ny rapport från Stockholm stadsmission. Jämfört med våra … Läs mer…

DEBATT: För svårt att byta terapiform när behandlingen inte ger effekt
|

Psykoterapi är en av de mest använda behandlingsformerna för psykiska problem i primärvården och specialistpsykiatrin. I Socialstyrelsens riktlinjer prioriteras psykologisk … Läs mer…

”Psykisk ohälsa är inte en fråga om vi och dom”
|

Vem som helst av oss kan bli den som kämpar med ett ständigt lidande på grund av psykisk ohälsa. Vem … Läs mer…

Forskning om kopplingen immunförsvar-psykisk sjukdom prisas
|

Vid vissa psykiska sjukdomar som till exempel depression, tvångssyndrom och psykossjukdomar finns subgrupper av patienter där immunförsvaret aktiveras på ett … Läs mer…

Hemska siffrorna visar hur många som tog sitt liv i Sverige 2016
|

Ny statistik visar hur många svenskar som tog sitt liv förra året. Nu måste vi göra något drastiskt åt saken, … Läs mer…

Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2018 – ideella organisationer
|

ANSÖKAN ÖPPEN. Under förutsättning att regeringen beviljar medel kommer Folkhälsomyndigheten att fördela bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar … Läs mer…

Du kan göra skillnad
| |

– en inspirerande dag om hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa Människor med psykisk … Läs mer…

Genombrott i forskningen om ME/CFS
|

Forskare på Stanforduniversitetet har lyckats kartlägga samband som visar att ME/CFS (”kroniskt trötthetssyndrom”) är en inflammatorisk sjukdom. Den nya studien … Läs mer…

Kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar ska utredas
| |

Försäkringskassan får i uppdrag att kartlägga omfattningen av kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning då arbetsförmåga ska bedömas. Det meddelar regeringen … Läs mer…

Books about Bipolar disorder and Depression in english!
|

Members of the National Association Balance, borrow books! The library is located at the National Confederation’s Office, at St. Göran … Läs mer…

1 2 3 4 14