Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2018 – ideella organisationer
|

ANSÖKAN ÖPPEN. Under förutsättning att regeringen beviljar medel kommer Folkhälsomyndigheten att fördela bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar … Läs mer…

Du kan göra skillnad
|

– en inspirerande dag om hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa Människor med psykisk … Läs mer…

Genombrott i forskningen om ME/CFS
|

Forskare på Stanforduniversitetet har lyckats kartlägga samband som visar att ME/CFS (”kroniskt trötthetssyndrom”) är en inflammatorisk sjukdom. Den nya studien … Läs mer…

Kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar ska utredas
| |

Försäkringskassan får i uppdrag att kartlägga omfattningen av kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning då arbetsförmåga ska bedömas. Det meddelar regeringen … Läs mer…

Books about Bipolar disorder and Depression in english!
|

Members of the National Association Balance, borrow books! The library is located at the National Confederation’s Office, at St. Göran … Läs mer…

Jenny: Min ständiga oro gjorde mig sjuk
|

Jennys bok finns i vårt bibliotek! Låna den! Jenny har ägnat största delen av sitt liv åt att oroa sig … Läs mer…

Få barn med psykiskt sjuk förälder får stöd
|

Barn som växer upp med en förälder med psykisk sjukdom riskerar på sikt problem med psykisk ohälsa. De barn som … Läs mer…

Lägre risk för självmord med litiumbehandling
|

En registerstudie visar lägre risk för självmordsförsök hos patienter med bipolär sjukdom som fick litium. Studien är gjord vid Karolinska … Läs mer…

Lyssna: Filmtrend riktad till småbarn som handlar om att låta även sorgsna känslor finnas
| |

Barnens kultur del 4: För farligt för barn. För läskigt, för sorgligt eller för omoraliskt? Vem ska bestämma vilken kultur … Läs mer…

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
|

Genom 2016 års statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning har 30 miljoner … Läs mer…

Patienter med psykosdiagnos positiva till självvald inläggning
|

Sedan 2014 har psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, erbjudit självvald inläggning. Nu visar en ny studie som gjorts bland … Läs mer…

Tandvård till personer med ökad risk för försämrad tandhälsa
|

Om man behöver mycket tandvård Om man har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra. … Läs mer…

1 2 3 4 13