Blodprov kan diagnostisera depression
|

Enligt forskare i Österrike kan blodprover vara effektiva i att diagnostisera depression. De har upptäckt ett samband mellan nivåerna av … Läs mer…

”Ge multisjuka effektivare vård”
|

Det är hög tid att skapa en bättre vårdsituation för de väldigt många människor som har flera diagnoser samtidigt. Hälso- … Läs mer…

Blåst av god man – tvingades äta hundmat
|

En kvinna i Sala kommun fick en god man som så allvarligt misskötte sitt uppdrag att hon under ett halvår … Läs mer…

Patienter förvånade över diagnos och läkarnas symptomtolkning
|

Det finns en motsättning mellan patient och läkare i tolkningen av symtom på psykisk ohälsa. Det framgår av en ny … Läs mer…

Agomelatins effekt jämställbar med andra antidepressiva
|

Agomelatins effekt på depression är lika god som den av andra antidepressiva läkemedel, enligt en metaanalys som publiceras i BMJ. … Läs mer…

Alltför snäv syn bland läkare kan leda till överförskrivning av antidepressiva
|

Läkare och patienter har olika syn på vad som är psykisk ohälsa, med risken att läkare skriver ut antidepressiva läkemedel … Läs mer…

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom
|

SBU har gått igenom forskningsläget för samband mellan en lång rad faktorer i arbetsmiljön och depressionssymtom, respektive symtom på utmattningssyndrom. … Läs mer…

Nu blir bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund!
|

Typ: Lagrådsremiss Avsändare: Arbetsmarknadsdepartementet Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som … Läs mer…

Patienter med långvarig smärta eller utmattningssyndrom
|

I höst ska stockholmare som har utmattningssyndrom, i Stockholm, kunna välja var de vill bli behandlade. Patienter med långvarig smärta … Läs mer…

Dålig arbetsmiljö kopplad till depression och utmattning
|

Den som upplever sig ha kontroll över sina arbetsuppgifter har mindre depressions- och utmattningssymtom än andra, enligt en SBU-rapport. Personer … Läs mer…

Inflammationsdrivande mat kopplas till depression.
|

En ny stor Harvard-studie kopplar samman risken för depression med inflammationsdrivande mat som sockrade drycker, vitt mjöl och margarin. En … Läs mer…

1 9 10 11 12