KBT och läkemedel bäst vid svår depression
|

Kombinationen av KBT och farmakologisk behandling ger bättre resultat än enbart farmaka vid depression, särskilt vid svår depression. Så kan … Läs mer…

Skillnader i hjärnan i samband med bipolär sjukdom
|

Att skilja mellan unipolära depressioner och bipolär sjukdom är ofta svårt i praktiken. I JAMA Psychiatry presenteras en tysk studie … Läs mer…

”En obehandlad depression är en dödlig sjukdom”
|

Just nu går 400 äldre i självmordstankar i Tranås. Genom ett projekt vill Susanne Rolfner Suvanto förebygga problemet. – En … Läs mer…

"En obehandlad depression är en dödlig sjukdom"
|

Just nu går 400 äldre i självmordstankar i Tranås. Genom ett projekt vill Susanne Rolfner Suvanto förebygga problemet. – En … Läs mer…

Vill du veta mer om suicidprevention?
|

September månad bjuder på två intressanta event kring suicid och suicidprevention. Båda anordnas i Stockholm och är kostnadsfria 2/9 Suicid … Läs mer…

Vill du delta i ett forskningsprojekt om depression?
|

ISAK – projektet Psykolog och Med. doktor Fredrik Holländare forskar kring hur man kan förhindra återfall i depression genom att använda … Läs mer…

Internet mot depression fungerar
|

Internetbehandling mot lindriga depressioner är lika effektivt som sedvanlig depressionsbehandling. Det framgår av en studie vid Göteborgs universitet. Forskare vid … Läs mer…

Att drabbas av depression i pensionsåldern
|

Ny studie. av Eva Nilsson Bågenholm Depression är ett smärtsamt tillstånd som är förenat med ett stort lidande – och det … Läs mer…

En av sex yrkesarbetare anser sig lida av utmattningssyndrom
|

Doktoranden Kristina Glise har i sin avhandling studerat utmattningssyndrom, dess förlopp och hur symtomen kan identifieras. I en delstudie fick … Läs mer…

Depression och rökning sänker medellivslängden lika mycket
|

Depression och rökning sänker medellivslängden lika mycket.  Personer med bipolär sjukdom har en beräknad minskad livslängd på 9-20 år. Samma … Läs mer…

12/5 Seminar om arbetsmiljöns betydelse för utmattningssyndrom
|

Det finns tydliga samband mellan en dålig arbetsmiljö och symtom på depression och utmattningssyndrom. Det visar en ny forskningssammanställning från … Läs mer…

Bruk av antidepressiva kan ge sen språkutveckling hos barnet
|

Försenad språkutveckling hos barnet kan bero på mammans bruk av antidepressiva. Det visar forskning vid norska folkhälsoinstitutet. I studien fann … Läs mer…

1 8 9 10 11 12