Utbrändhet orsakas av mer än bara jobb stressen
|

Omöjliga tidsfrister, krävande chefer, kränkande kollegor, obetald övertid: alla faktorer som kan leda till en utbrändhet. Men när det kommer till … Läs mer…

Motion skyddar hjärnan från stress och depression
|

Fysisk aktivitet har en välgörande effekt på hjärnan, till exempel vid stress och depression. Det har dock inte varit känt … Läs mer…

KBT och läkemedel bäst vid svår depression
|

Kombinationen av KBT och farmakologisk behandling ger bättre resultat än enbart farmaka vid depression, särskilt vid svår depression. Så kan … Läs mer…

Skillnader i hjärnan i samband med bipolär sjukdom
|

Att skilja mellan unipolära depressioner och bipolär sjukdom är ofta svårt i praktiken. I JAMA Psychiatry presenteras en tysk studie … Läs mer…

”En obehandlad depression är en dödlig sjukdom”
|

Just nu går 400 äldre i självmordstankar i Tranås. Genom ett projekt vill Susanne Rolfner Suvanto förebygga problemet. – En … Läs mer…

"En obehandlad depression är en dödlig sjukdom"
|

Just nu går 400 äldre i självmordstankar i Tranås. Genom ett projekt vill Susanne Rolfner Suvanto förebygga problemet. – En … Läs mer…

Vill du veta mer om suicidprevention?
|

September månad bjuder på två intressanta event kring suicid och suicidprevention. Båda anordnas i Stockholm och är kostnadsfria 2/9 Suicid … Läs mer…

Vill du delta i ett forskningsprojekt om depression?
|

ISAK – projektet Psykolog och Med. doktor Fredrik Holländare forskar kring hur man kan förhindra återfall i depression genom att använda … Läs mer…

Internet mot depression fungerar
|

Internetbehandling mot lindriga depressioner är lika effektivt som sedvanlig depressionsbehandling. Det framgår av en studie vid Göteborgs universitet. Forskare vid … Läs mer…

Att drabbas av depression i pensionsåldern
|

Ny studie. av Eva Nilsson Bågenholm Depression är ett smärtsamt tillstånd som är förenat med ett stort lidande – och det … Läs mer…

En av sex yrkesarbetare anser sig lida av utmattningssyndrom
|

Doktoranden Kristina Glise har i sin avhandling studerat utmattningssyndrom, dess förlopp och hur symtomen kan identifieras. I en delstudie fick … Läs mer…

Depression och rökning sänker medellivslängden lika mycket
|

Depression och rökning sänker medellivslängden lika mycket.  Personer med bipolär sjukdom har en beräknad minskad livslängd på 9-20 år. Samma … Läs mer…

1 7 8 9 10 11 12