Nu blir bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund!
|

Typ: Lagrådsremiss Avsändare: Arbetsmarknadsdepartementet Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som … Läs mer…

Äldre pappa – då ökar risken att barnet föds med Bipolär sjukdom
|

Barn till äldre pappor löper större risk att drabbas av autism, adhd, bipolär sjukdom och schizofreni än man tidigare trott. … Läs mer…

Pia, 52, är bipolär – nu har hon tagit kontroll
|

Djup depression eller uppvarvad mani. Så kan ett sjukdomsskov se ut om man är bipolär. Men Pia Röjdeby lever gott med … Läs mer…

Två läkemedel slut i lager!
|

Ett läkemedel mot bipolär sjukdom och ett mot epilepsi är slut sedan tillverkaren av ett hjälpämne har upphört med sin … Läs mer…

När livet plötsligt kraschar…
|

När Alexandra Algerydh som 20-åring fick drömjobbet som programledare rasade tillvaron. Plötsligt kunde hon inte sova på nätterna och grät … Läs mer…

Nya rön kring genetiken bakom mani.
|

Kan genen SHANK3 förklara varför patienter med manier, till exempel vid bipolär sjukdom, ibland inte svarar på litium men däremot … Läs mer…

1 4 5 6 7