Skolelever i länet ska lära sig att hantera depression och förebygga självmord
» » » Skolelever i länet ska lära sig att hantera depression och förebygga självmord

Skolelever i länet ska lära sig att hantera depression och förebygga självmord

Kategori Utan kategori | 0

Landstinget satsar 15 miljoner kronor i ett projekt för att få unga att hantera depression och förebygga självmord.
Tusentals elever i Stockholms län deltar i projektet för att få träning i psykisk hälsa.

Metoden ”YAM” som står för Youth Aware of Mental Health har enligt landstinget visat sig effektivt mot psykisk ohälsa bland unga i flera nadra europeiska länder.

– Vi bygger ut den psykiska hälsovården inte minst för unga men vi behöver göra mer, för att förebygga psykisk ohälsa och minska risken för i värsta fall självmord. Det är där den självmordspreventiva medvetandeträningen,YAM, kommer in, säger Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets hälso- och psykiatriberedning i en kommentar.

Projeketet riktar sig till skolungdomar i årskurs 7 och 8 och genomförs under tre år i Stockholms län, fram till 2018. Satsningen omfattar 5 miljoner kronor per år. Alla skolor i länet har tillfrågats om att medverka.

Förhoppningen är att programmet ska bli permanent.

– Om det visar sig så framgångsrikt som vi hoppas bördet givetvis permanentas och finnas på alla skolor, för alla unga i Stockholmslän, säger Jessica Ericsson.

Projektet startade redan höstterminen 2016 och hittils har drygt 3 000 elever i 25 skolor och 127 klasser fått ”YAM träning”. I höst fortsätter projektet att utvecklas då 2 500 elever i 93 klasser ska delta.

Louise Frilund

0176-79500

Källa: Norrtälje tidning>>