» » » Rättigheter vid diskriminering i samband med psykisk ohälsa

Rättigheter vid diskriminering i samband med psykisk ohälsa

Kategori På Gång | 0

Studiecirkel om

Rättigheter vid diskriminering

i samband med psykisk ohälsa

Skriv ut inbjudan här…

Ledare: Sandra Larsson
Tid: Torsdagar kl 17.30–20.00, start den 11 september
Plats: Sensus Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, plan 3, sal 311
Anmälan + sensus.se eller 08-615 57 00, senast den 4 september
Information: Elaine Kriisa, 072-232 01 96 eller elaine.kriisa@sensus.se

Anmälan: www.sensus.se/uppsala eller tel 018-66 19 55

För mer information: Vivian Abou Karam, tel 018-66 19 55, vivian.abou.karam@sensus.se

din rättStudiecirkeln vänder sig till dig som har egna erfarenheter, är anhörig eller som möter
människor med psykisk ohälsa och som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter och
diskriminering.

Följande frågor tas bland annat upp: Vilka rättigheter har vi? Vad säger
lagen? Vart vänder vi oss om vi blir kränkta eller orättvist behandlade? Hur kan vi stötta en
kamrat som utsätts för diskriminering?
Studiecirkelns tyngdpunkt ligger på samtal och övningar utifrån olika teman. Materialet
är en del av Hjärnkolls antidiskrimineringssatsning vars syfte är att öka kunskapen om
diskriminering i samband med psykiska funktionssätt.