Tandvårdstöd

Om man har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra.

Kontakt med vården

Är du i riskzonen för att hamna i psykos, mani eller djup depression, eller på annat sätt inte kunna föra din egen talan?

Vårdval och vårdgaranti

I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra.

Samordnad och individuell vårdplanering

Vårdplanering och din rätt till delaktighet i den.

Godman, förvaltare och PO

Lär dig mer om begreppen och dess funktioner.

Begrepp och funktioner

Lär dig vad olika förkortningar betyder.

Journal och sekretess

Vad betyder sekretess? Vilken omfattning har den?

Juridik i vardagen

Kostnadsfri rådgivning kring frågor gällande deskriminering. Rättshjälp. Frågor och svar.

Hover Over This

Watch as the box flips and reveals new content.

This backside can have unique content or the same depending on what you are wanting.
Custom Button

Customize the colors

Watch as the box flips and reveals new content.

This backside can have unique content or the same depending on what you are wanting.
Custom Button

Create Something Unique

Watch as the box flips and reveals new content.

This backside can have unique content or the same depending on what you are wanting.
Custom Button